Privacybeleid/AVG

De privacy van onze klanten heeft bij bloempot-verlicht.nl de hoogste prioriteit.

 

Daarom hebben we het volgende vastgelegd. Voor uw gemak eerst een kort overzicht van onze uitgangspunten:

  • Alle informatie die u aan bloempot-verlicht (onderdeel van terras-pot VOF) verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld.
  • Uw persoonlijke gegevens worden nooit aan derden doorgegeven, tenzij het noodzakelijk is voor de dienstverlening, zoals het uitvoeren van de bestellingen 
  • Als u zich als gebruiker van onze website heeft aangemeld, kunt dit te allen tijde via de website met onmiddellijke ingang of per e-mail binnen 24 uur ongedaan maken.
  • Als lezer van de nieuwsbrief kunt u zich altijd met onmiddelijke ingang afmelden via de link onderaan de nieuwsbrief of via de website.
  • Als u zich wilt afmelden en u weet niet zo goed hoe, neem dan gerust contact met ons op, dan helpen we u. Uw wensen zijn voor ons heel belangrijk. U heeft recht op inzage, correctie en verwijdering van alle gegevens en als u daarbij hulp nodig heeft, laat het ons dan weten.
  • We bewaren gegevens in zoverre daar een wettelijke verplichting voor bestaat gedurende de voorgeschreven termijnen.
  • De webshop heeft een ssl-certificaat voor het afrekengedeelte, herkenbaar aan het voorvoegsel "https://" in het adresvak van de browser en aan het slotje. Hierdoor wordt een speciale beveiliging ingevoegd, die maakt dat gegevens tussen uw computer en onze webshop op een veilige en beschermde manier wordt uitgewisseld.

 

Ons Privacybeleid, mede in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) - versie 25 mei 2018

 

1. Privacy Verklaring

Bloempot-verlicht (een website van Terras-pot VOF) gaat uiterst zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van de gebruiker van deze website. Bloempot-verlicht/Terras-pot verzamelt alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de dienstverlening van Bloempot-verlicht/Terras-pot aan de gebruiker te onderhouden en te verbeteren.

2. Gegevens

Bij en/of na bezoek aan de website van Bloempot-verlicht/Terras-pot worden twee soorten gegevens van de gebruiker verzameld: Verkeersgegevens, dit zijn statistische geanonimiseerde gegevens over het bezoek van de VanKaarstotServet website, onder meer gegevens over het aantal bezoekers en welke pagina’s worden bezocht. En persoonlijke gegevens die herleidbaar zijn tot individuele natuurlijke personen, onder meer naam en e-mailadres, die de persoonlijke eigenaar zelf op de site aan Bloempot-verlicht/Terras-pot heeft verstrekt. Het eigendom van de door Bloempot-verlicht/Terras-pot verzamelde persoonsgegevens blijft toebehoren aan de gebruikers zelf, die deze zelf aan Bloempot-verlicht/Terras-pot verstrekt hebben. Bloempot-verlicht/Terras-pot bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor Bloempot-verlicht/Terras-pot deze verzamelt of verwerkt (zie verder paragraaf 3).

3. Doeleinden

Bloempot-verlicht/Terras-pot verwerkt en verzamelt persoonsgegevens uitsluitend met het doel om gebruikers adequaat te kunnen toelaten tot of informeren over Bloempot-verlicht/Terras-pot of voor de verwerking van de bestelling.. Daarnaast worden deze persoonsgegevens gebruikt voor de communicatie met Bloempot-verlicht/Terras-pot via het internet. Statistisch geanonimiseerde gegevens worden door Bloempot-verlicht/Terras-pot verwerkt om inzicht te krijgen in de bereikbaarheid van de website en worden aangewend om de website te optimaliseren.

4. Verstrekking aan derden

Tenzij uitdrukkelijk door de gebruiker zelf aangegeven, verstrekt Bloempot-verlicht/Terras-pot geen persoonsgegevens aan derden. Indien de noodzaak om persoonsgegevens te verstrekken aan derden voortvloeit uit verplichtingen die Bloempot-verlicht/Terras-pot namens of ten behoeve van de gebruiker aangaat, wordt de gebruiker steeds om uitdrukkelijke toestemming voor verstrekking van persoonsgegevens met dat specifieke doel gevraagd.

5. Cookies

Bloempot-verlicht/Terras-pot kan gebruik maken van zogenaamde “technische cookies”. Deze cookies zijn te beschouwen als data die door een webserver naar de browser van de gebruiker worden gestuurd om daarin te kunnen worden opgeslagen. Cookies stellen ons in staat om terugkerende bezoekers sneller en efficiënter toegang te verlenen tot de website, dan wel de diensten van Bloempot-verlicht/Terras-pot. In de browserinstellingen heeft de gebruiker de mogelijkheid om cookies te ontvangen uit te schakelen. Bloempot-verlicht/Terras-pot wendt cookies niet aan met het doel om profielen van gebruikers op grond van surfgedrag samen te stellen. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van de website kunt benutten. 

U kunt uw persoonlijke gegevens bij ons laten wijzigen op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het is mogelijk om te vragen welke persoonlijke gegevens bij ons bekend zijn en waar ze precies voor gebruikt worden. Onvolledige of onjuiste informatie kan op deze manier worden aangepast of verwijderd.


Het is ook mogelijk zich te beroepen op het "recht vergeten te worden". Dit houdt in dat u als betrokkene of gemachtigde een verzoek kan doen tot beëindiging van de gegevensverwerking. Neemt u hiervoor middels email contact met ons op. Voorzie deze van een kopie van een geldig legitimatiebewijs en stuur deze aan Bloempot-verlicht/Terras-pot (gegevens onderaan deze pagina)

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Als erkende en veilige webshop voldoet Bloempot-verlicht/Terras-pot aan geldende eisen voor websites voortvloeiend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder een opsomming van de relevante informatie.
• Verantwoordelijke persoon voor de uitvoering en monitoring van de AVG is Gijsbert van Aanholt, mede-eigenaar van Bloempot-verlicht/Terras-pot. De contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.
• De persoonsgegevens die bij een bestelling worden gevraagd in te voeren zijn noodzakelijk voor een correcte afhandeling van de verwerking van de bestellingen. Het gaat hierbij om naam, straatnaam, huisnummer, postcode, stad, land, telefoonnummer en emailadres. Het emailadres wordt gebruikt om alle correspondentie met betrekking tot een bestelling naar te verzenden: bestelbevestiging, verzendbevestiging, eventueel track en trace gegevens of factuur. Als u hier toestemming voor geeft, ontvangt u ook de nieuwsbrief. Het telefoonnummer is uitsluitend bedoeld om u te informeren in geval van calamiteiten met betrekking tot de verwerking of aflevering van de bestelling. Bloempot-verlicht/Terras-pot benadert u niet per telefoon voor marketingdoeleinden.
• Onze transporteurs ontvangen persoonsgegevens die nodig zijn om uw bestelling bij u te bezorgen. Het gaat hierbij om de naam, straat, huisnummer, postcode, stad en land. Met transporteurs is een verwerkersovereenkomst getekend, waarin afspraken zijn gemaakt met betrekking tot het veilig bewaren van de gegevens en het vernietigen van uw gegevens na de gestelde wettelijk bewaartermijn. Tevens staat hierin geregeld welke stappen worden ondernomen in het geval van onverhoopte datalekken bij de transporteur.
• Vierde partijen, de affiliaties en adverteerplatformen (waaronder Google, Facebook, Marktplaats, Twitter en Tradetracker) hebben geen toegang tot uw persoonsgegevens in ons systeem. De gegevens die zij verzamelen met behulp van cookies zijn nodig als statistische gegevens van het internetverkeer naar de webshop. Deze gegevens zijn geanonimiseerd. Met de betreffende partijen zijn tevens afspraken gemaakt met betrekking tot de bewaring en vernietiging van deze gegevens.
• Voor de duur van het bewaren van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de minimale wettelijke bewaartermijnen (bv voor de belastingdienst).

• Mocht een datalek ontstaan in ons webshopsysteem, zal onmiddellijk onze externe ontwikkelaar op de hoogte worden gesteld om het probleem op te lossen en melding worden gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Ook betroffen personen worden indien mogelijk geïnformeerd.

Cookies en cookieverklaring

Over de cookies hebben we ook een afzonderlijke informatiepagina: Cookieverklaring

 

Wat zijn cookies en waarom worden ze geplaatst?

Cookies zijn kleine bestanden die onze webshop op uw computer (of mobiele telefoon of tablet) zet. De zogenaamde technische of functionele cookies zijn nodig om een webshop te laten functioneren. Ze onthouden informatie die nodig is om bv te weten wat er in uw winkelwagentje zit. Zonder deze cookies zou u niet kunnen winkelen in een webshop. Cookies kunnen de gegevens ook een langere tijd onthouden, zodat u uw bestelling niet onmiddellijk hoeft af te ronden. Bij een volgend bezoek met hetzelfde apparaat is er weer toegang tot deze informatie.

Daarnaast zijn er cookies die het gebruik van social media buttons mogelijk maken. Dit is bv de like-button voor facebook of de +1-button van google+. Hiermee maken we het u gemakkeljk informatie met vrienden te delen. Ook kunnen we u zo snel op onze aanwezigheid op deze sociale platforms wijzen. Dat kan handig zijn, als u actuele informatie op prijs stelt, snel op de hoogte wilt zijn van spectaculaire aanbiedingen of wilt weten of we binnenkort op een beurs aanwezig zijn. We doen ook regelmatig leuke dingen op deze sociale platforms, die niet direct met verkoop te maken hebben. Om u hierop te wijzen, plaatsen we dus graag deze links. De sociale platforms plaatsen dan cookies om de interactie mogelijk te maken. Maar dat weet u natuurlijk allemaal al, als u de sociale media gebruikt. Als u ze niet gebruikt en ook niet wilt gebruiken, dan kunt u deze cookies dus weigeren.

Tenslotte zijn er ook dergelijke bestanden om webanalyse mogelijk te maken. Dit is voor ons van groot belang, om de service voor onze klanten voortdurend de verbeteren. Door te weten wat er goed en minder goed functioneert, kunnen we de site aanpassen om het winkelen nog aangenamer te maken. We gebruiken op dit moment deze mogelijkheid nog niet. Op het moment dat dit het geval zal zijn, informeren we u vanzelfsprekend.

Uw toestemming is nodig om cookies te plaatsen

De Nederlandse wetgeving schrijft voor dat de eigenaar van een website de gebruiker om toestemming moet vragen om cookies te kunnen plaatsen. Voor zgn functionele of technische cookies is dat eigenlijk niet nodig, omdat zonder deze bestandjes een webwinkel niet kan functioneren. Voor alle andere cookies, die bijvoorbeeld dienen om met social media te kunnen verbinden, is uw toestemming expliciet nodig. Om dit te activeren moet u dus op de toestemmingslink klikken.

 

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, neemt u dan svp contact met ons op.

 


Onze bedrijfsgegevens:

Terras-pot

Kim en Gijsbert van Aanholt

Fluitersstraat 25

3901 DJ Veenendaal

T 06 137 58 902

F 0318 301 978

E verkoop [a] bloempot-verlicht.nl [a] vervangen door @-teken


KvK: 30278407

BTW-nr: NL 821757222B01